Anmäl dig till kursen

22 augusti 08:30

Inbjudan till kurs


Det kommer att hända igen. En svensk frilansjournalist kommer att slitas ur sitt fordon och hållas fången. Andra kommer att trampas ner av en uppretad folkmassa. En del kommer att få splitter i benet efter en granatattack och förblöda. Ytterligare ett par kommer att förhöras och fängslas för att ha skrivit kritiskt om länder, andra dömas för att ha intervjuat grupper stämplade som terrorister.

Det är jaktsäsong på journalister.

Snaran dras åt kring journalistiken.

Internationella konventioner som tidigare skyddad oss i kris och krig har förlorat i respekt och vi har själva blivit måltavlor. En del pressfrihetsorganisationer talar om ”en perfekt storm”: Fler röriga konflikter, sämre resurser hos medieföretagen, fler frilansare (80 % av journalister i konfliktzoner är frilansare)och en insikt hos de stridande parterna att våld mot journalister fungerar.

Genom att döda budbäraren kan man tysta budskapet.

Vad händer med utrikesbevakningen när det blivit skottpengar på journalister? Och hur fortsätter vi rapportera? 

Vi som står bakom den här kursen är utrikesjournalister, säkerhetsexperter med bakgrund inom Försvarsmakten och sjukvårdskunniga med erfarenheter från krigskirurgi. 

Kursen bygger på dyrköpta erfarenheter och är unik i sitt slag.

Ofta när vi analyserar risker så pratar vi om de gånger när de gick åt helvete. När vi kidnappats, skjutits eller fängslats. 

Men vem tar hand om alla de lärdomar och erfarenheter från när det faktiskt gick bra? När kollegor genom att inte bo på bottenvåningen eller i ett rum med balkong klarade sig?

När kloka beslut under demonstrationer och kravaller som att, göra sitt jobb, ta citat från bägge sidor och sedan inte hänga kvar, gjort att man kommit hem med reportagen.

I ett erfarenhetsarbete är dessa exempel på "good practice" lika värdefulla som de andra och den här kursen ska ta tillvara och vidareförmedlan alla den kunskap som finns.

Syftet med kursen är att erbjuda kunskap som ska stötta journalister vid arbete i konfliktzoner och hotfulla situationer.  En röd tråd genom hela kursen är att skydda inte bara journalisten utan framför allt skydda uppgiftslämnare och de uppgifter som man får i förtroende. 

Vi välkomnar också deltagare som planerar MFS-resor, biståndsarbetare och berörda, men kursens fokus ligger på att skapa möjligheter att rapportera och bära hem en berättelse.

Väl mött,

Martin Schibbye, för arrangörsgruppen som består av Metis Services, Blankspot, och Reportrar utan Gränser. Kursen stöds av Svenska Journalistförbundet. 

Dag 1:  

Praktiska förberedelser : Lägesbild och riskanalys

Strategier och metoder för att identifiera och utvärdera säkerhetshot

Varningsklockor: Konsten blåsa av ett uppdrag.

Vad gör jag om uppdraget går fel?

Kontakten med hemmaredaktionen.

Skyddsutrustning.

Syftet med dagen är att den enskilde reportern, reportageteamet eller redaktionen efter genomförd kurs skall kunna använda underrättelsebaserade och beprövade metoder för att ta fram underlag för medvetna beslut då det gäller riskfyllda reporteruppdrag.


Dag 2:

Källskydd i praktiken, säkra möten och säkert förvar

Att sätta upp säkra möten med intervjupersoner och skydda kontakter och information som lämnats i förtroende.

Att skydda sin kommunikation och sin data.

Att identifiera och hantera digitala hot.

Syftet med dagen är att öka den enskilde reporterns, reportageteamets eller redaktionens förmåga att skydda källor och den egna personalen under reportageuppdraget. Kursdeltagaren skall kunna analysera och bedöma de dimensionerande hoten samt fatta medvetna beslut avseende metodval för säker kommunikation och förvaring av information.


Dag 3: 

ARBETE I FÄLT

När uppdraget går fel: Rädda skadade kollegor – sjukvård i fält.

Skadad eller sjuk.

Kidnappad, gripen eller i fängsligt förvar.

Syftet med dagen är att den enskilde reportern, reportageteamet och redaktionen efter genomförd kurs skall vara bättre förberedda för att kunna hantera olycksfall och incidenter under ett reportageuppdrag.  Ett personligt sjukvårdskit som täcker många akuta och traumarelaterade skador som enskild kan stöta på ingår. 


Dag 4:

Incidenthantering i praktiken

Repetition: Så hjälper man skadade kollegor - akutsjukvård i fält.

Så hanterar man trauman i fält och efter hemkomst.

Förföljd och övervakad.

Kidnappad, gripen och i fängsligt förvar.

Så skyddar du kontakter och information som lämnats i förtroende

Under det sista dygnet ingår repetition av de tre tidigare dagarna men framför allt ett fokus på sjukvård, och en test av utrustning och kunskaper. Deltagarna kommer också få genomgå övningar i konceptet CAC (Conduct After Capture) ledd av instruktörer från Försvarsmakten.


PRAKTISKT:

Kursen: Hösten 2017. Datum publiceras inom kort. 

Plats: Arboga stadshotell och omgivningar.

Material: En del övningar kommer att ske i det fria så ta med oömma och framför allt varma kläder.

Frågor: Upplysningar om kursinnehållet, Johan Robertsson Lind (johan.r@metisservices.se + 46 (0)73 5959761). Frågor om anmälan, betalning och stipendier: Martin Schibbye (martin@blankspotproject.se, 070-671 04 68).

Kostnad: 12 486 kr per deltagare (kostnaden täcker utrustning & logi). Om ni föredrar att ordna eget boende i Arboga blir avgiften lägre) s��tts in på Blankspots konto: Bankgiro: 640-8835 (Org nummer 559002-4617) Ett särskilt säkerhetsstipendium för avgiften kan sökas hos bland annat journalistförbundet , det måste dock sökas innan den 10 februari i år. 

Vi arbetar kontinuerligt med att söka stöd för kursen för att få ner deltagaravgifterna så mycket som möjligt. 

Anmäl dig till kursen

Instruktörer / Föreläsare

Martin Schibbye
Chefredaktör Blank Spot Project

Martin Schibbye kommer att hålla den föreläsning han själv önskar att han hade fått lyssna till. Martin är reporter och redaktör med Stockholm som bas och världen som arbetsplats. I det här projektet har han lagt ner sin själ för att delge andra egna dyrköpta erfarenheterna.

Läs mer

Johan Robertson Lind
Grundare av Metis Services AB

Johan kommer att föreläsa och utbilda i hur du med hjälp av aktiv riskmedvetenhet under både förberedelser och på fältet kan nå längre och göra mer. Med bakgrund inom Polisen, Försvarsmakten och internationell  humanitär verksamhet har Johan har lång erfarenhet av olika slags fältarbete i konflikt- och postkonfliktmiljöer

Läs mer

Nils Resare
Redaktör för Blank Spot Project

NILS har arbetat med utrikesjournalistik sedan början av 1990-talet och har gjort ett antal uppmärksammade avslöjanden, bland annat om korruption i samband med svensk vapenexport och i svenska biståndsinsatser. Nils är också grundare av organisationen Eye on Corruption vars nätverk innehåller några av de främsta grävande journalisterna i världen. 

Läs mer

Magdalena Lind
Grundare av Metis Services

Magdalena kommer att dela med sig av sina erfarenheter för att göra det omöjliga möjligt och det farliga mindre riskfyllt. Magdalena har varit både beställare och utförare av informationsinhämtningsuppdrag i riskfyllda miljöer. Hon har erfarenhet från flera organisationer med olika förutsättningar och metodik för att för att skydda sin personal och värdera risk kontra nytta i den operativa verksamheten.


Läs mer

CAC - instruktörer

På det sista delmomentet håller utbildade CAC- instruktörer i övningsmomenten. Under kursen kommer också annan handplockad kompetens att tas in för de olika momenten. 

Läs mer

Sjukvårdsinstruktör

Sjukvårdsinstruktörer med erfarenheter från krigskirurgi utbildar på avancerad första-hjälpen och det kitt som alla deltagare förses med. 

Läs mer

Kinetic Six - digital säkerhet och tracking

Läs mer